Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

SERVICIILE NOASTRE

Ce este analiza SWOT?

Analiza SWOT este o metodă de analizare folosită în afaceri pentru a avea o imagine de ansamblu asupra unei situații punctuale precum realizarea unui website, o campanie de marketing, strategia de marketing, etc. sau o imagine generală a activității și situației firmei.

Planificarea unui website sau a unei campanii de marketing fără o analiză SWOT este, de cele mai multe ori, sortită eșecului iar obiectivele stabilite se dovedesc adesea nerealiste.

Ordinea firească a etapelor de lucru într-un proiect

 1. Analiza SWOT
 2. Stabilirea obiectivelor.
 3. Planificarea proiectului.

Pentru un proiect care urmărește analiza situației curente a unei firme, regăsim mai jos un exemplu de chestinor folosit pentru analiza SWOT

S – Puncte tari (Strengths)

Punctele tari evidențiează ceea ce firma face foarte bine sau ce îi oferă unei afaceri un avantaj în fața competitorilor. La fel ca punctele slabe, cele tari țin de firmă, indicatorii obținuți putând fi influențați de managementul firmei.

 1. Ce facem foarte bine? Pentru ce suntem cunoscuți ca fiind foarte buni?
 2. Angajații pe care îi avem dispun de aptitudinile necesare? Sunt pregătiți? Au experiență?
 3. Cum putem atrage angajați care au experiență?
 4. Ce face unic produsul/serviciul pe care îl oferim?
 5. Ce resurse (financiare, tehnologice) avem? Cum se compară cu cele ale competiției?
 6. Care este capacitatea de producție / vânzare, etc?

W – Puncte slabe (Weaknesses)

Punctele slabe reflectă situația/situațiile negative pe care firma le are la nivel de capital uman, ofertă de produs / producție, sistematizare și procese interne, flux de capital, etc.

 1. Ce facem slab? Pentru ce nu ne dorim să fim cunoscuți?
 2. Ce aptitudini/abilități le lipsesc angajaților?
 3. Ce lipsește produsului/serviciului nostru pentru a fi unic?
 4. Ce resurse (financiare, tehnologice) ne lipsesc?
 5. De ce avem nevoie pentru a crește vânzările / capacitatea de producție?

O – Oportunități (Opportunities)

La fel ca amenințările, oportunitățile țin de mediul extern al firmei. Adeseori există posibilități limitate de influențare.

 1. Care este nivelul competiției pe piață?
 2. Ce piețe noi putem accesa?
 3. Care este comportamentul consumatorilor?
 4. Cum influențează evoluția tehnologiei afacerea?
 5. Ce puncte slabe au competitorii? Ce puncte slabe au produsele oferite de competitori?

T – Amenințări (Threats)

 1. Există o competiție mare pe piață?
 2. Care este nivelul schimbărilor legislative și fiscale?
 3. Există instabilitate politică?
 4. Există o criză a forței de muncă?
 5. Competitorii au o politică de preț scăzut?

Acestea sunt doar câteva din întrebările pe care un chestionar pentru analiza SWOT a afacerii le poate cuprinde. Totodată, așa cum prezentam la început, analiza SWOT se poate face punctual, pe o activitate a firmei - spre exemplu, atunci când firma dorește să își refacă un website sau să lanseze o campanie de marketing - sau se poate face la nivel general, pentru întreaga afacere.

De reținut este fapul că întotdeauna stabilirea unor obiective SMART se poate face numai după o analiză SWOT.

Servicii oferite de ADWIZ MARKETING

Realizăm analize SWOT pentru activitățile punctuale ale unei firme precum: refacerea/dezvoltarea unui website, strategie de promovare, imaginea de ansamblu afacerii, politica de vânzări, strategia generala a afacerii, etc.